21 oktober 2019

José

José: een daadkrachtige snelle denker met lef om gevoeligheden bloot te leggen.

José Lemke is een interventiekundige die verschillende rollen kan aannemen om veranderingsprocessen binnen organisaties, teams of individuen te doorgronden, diagnosticeren en van advies te voorzien. Als trainer, coach en adviseur heeft José zorgvuldig aandacht voor de mensen met wie ze werkt. José neemt je vol enthousiasme mee in het proces dat zich aandient en weet daarbij goed te achterhalen wat de eigenlijke vraag of opdracht precies is. Deze fijngevoeligheid doet je nadenken over je eigen aannames, oordelen, overtuigingen en beelden van de werkelijkheid. José is van mening dat je zelf vormgeeft aan de werkelijkheid. Dit geeft hoop en perspectief als je aanvaardt dat je zelf invloed kunt uitoefenen op waar je naar toe wilt. Verandering is maakbaar. Met een dosis humor, creatieve werkvormen, achtergrond theorie en modellen legt ze gevoeligheden bloot binnen groepen en bij mensen individueel.  

Als pionier is ze in 2005 begonnen om samen met een groep bevlogen mensen een bijdrage te leveren aan het onderwijs van de toekomst. Piter Jelles !mpulse was geboren, een school voortkomend uit het ideaal “ Zin in leren”. Deze school was zijn tijdgeest ver vooruit. Tegen de stroom in van het traditionele onderwijs deden er zich waardevolle veranderingsprocessen en leerervaringen voor. Inmiddels heeft ze zich ruimschoots bekwaamd in groepsdynamica en coaching. Vandaag de dag weet ze binnen haar trainingen, adviesgesprekken en coach trajecten nog steeds een doorvertaling te maken naar de praktijk. Ze creëert hierbij structuur door visuele uitwerkingen toe te passen.

Expertise gebieden

  • Herstelrecht
  • Slecht nieuwsgesprekken hoe voer ik die vanuit een waarderend perspectief?
  • Omgaan met weerstand, spanning in groepen. Hoe ga ik daar me om? En hoe beïnvloed ik dat?
  • Coaching niveau’s van coaching, diepte van interventies, hoe voer ik coach gesprekken?
  • Waarderend onderzoeken
  • Loopbaan trajecten